Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Kuinka Periferian Padel Joensuun jäsenten henkilötietoja käsitellään seuramme toiminnassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti?

Rekisterinpitäjänä toimii Periferian Padel Joensuu ry. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä seuran yhteyshenkilöön seuran hallitukseen sähköpostilla periferianpadel@gmail.com. 

Periferian Padel Joensuun jäsenrekisterin perusteena on seuran jäsenyys. Jäseneksi ilmoittautuessa jäsenrekisteriin talletetaan henkilön nimi, syntymäaika, osoite, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tietoja käytetään seuran laskutettavia tapahtumia varten, yhteisten asioiden tiedottamiseen ja jäsenten välisten keskinäiseen yhteydenpitoon sekä sähköiseen ilmoittautumiseen seuran vakiopelivuoroille. Seuran käytössä olevat sähköiset palvelut, joihin seuran jäsenten ilmoittamia tietoja tallennetaan ovat seuran verkkosivut (yhteydenottolomake), sähköposti, WhatsApp, Nimenhuuto.com. Henkilötietoja käsitellään myös seuran valmennukseen, kilpailuihin tai muihin tapahtumiin osallistuessa.

Periferian Padel Joensuu luovuttaa seuran jäsenten tietoja (nimi, syntymäaika, sähköposti ja jäsenyystieto) Suomen Padelliiton pelaajarekisteriin, jotta jäsenet voivat hankkia kilpailemiseen oikeuttavan kilpailulisenssin. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen Suomen Padelliitolle, ilmoittamalla siitä seuran yhteyshenkilölle. Periferian Padel Joensuu ei luovuta jäsenten tietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Periferian Padel Joensuu säilyttää jäsenten ja asiakkaiden tietoja niin kauan, kun heillä on voimassa oleva seuran jäsenyys. Periferian Padel Joensuu poistaa kohtuullisen ajan kuluessa niiden henkilöiden tiedot, joiden seuran jäsenyys on päättynyt, ellei tietojen säilyttämiselle ole muuta laillista perustetta. Periferian Padel Joensuun henkilötietoja käsittelevät vain ne, joilla on tehtäviensä suorittamiseksi tarve tietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin, oikeus vaatia häntä koskevat virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi sekä oikeus tietojen poistamiseen, ellei käsittelyyn ole laillisia perusteita. Rekisteröidyllä on myös oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus tietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Viime mainittua lukuunottamatta pyyntö on kohdistettava seuran yhteyshenkilölle, ja viime mainitun osalta Tietosuojavaltuutetun toimistoon.