Seuran kevätkokous lauantaina 6.4.2024 klo 15

14.3.2024

Periferian Padel ry kevätkokous pidetään lauantaina 6.4.2024 klo 15 PCF Lehmon hallilla, Lehmonportintie 8, 80710 Kontiolahti. 

Kevätkokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkasta-jien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Päätetään kokous

Tervetuloa paikalle!